Brandpunt Reporter

Geert Wilders

7 sep 2012 21:20

KRO • 40 min

Europees Parlement wil onderzoek declaraties PVV De Budget Controle Commissie van het Europees Parlement wil een onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden bij declaraties van de PVV in Brussel. Vicevoorzitter Bart Staes van de commissie doet zijn ver

Europees Parlement wil onderzoek declaraties PVV De Budget Controle Commissie van het Europees Parlement wil een onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden bij declaraties van de PVV in Brussel. Vicevoorzitter Bart Staes van de commissie doet zijn verzoek naar aanleiding van de uitzending van KRO Reporter van afgelopen vrijdag. Daarin werd melding gemaakt van het misbruik van Europees subsidiegeld door de eurofractie van de PVV. De PVV diende vorig jaar in Brussel een rekening in voor een studie over Nederland en de eurozone. Het onderzoek was bestemd voor de Haagse fractie. De Europese regels staan niet toe dat subsidies voor nationaal politieke doeleinden worden gebruikt. Toch werd de factuur van ruim dertienduizend euro door het Europees Parlement betaald. PVV misbruikte Europees subsidiegeld De Partij voor de Vrijheid heeft de Europese subsidieregels geschonden. De PVV diende vorig jaar in Brussel een rekening in voor een studie over Nederland en de eurozone. Het onderzoek was bestemd voor de Haagse fractie. De Europese regels staan niet toe dat subsidies voor nationaal politieke doeleinden worden gebruikt. Toch werd de factuur van ruim dertienduizend euro door het Europees Parlement betaald. De PVV deed in Brussel meer subsidieaanvragen.Dat is opmerkelijk omdat partijleider Wilders zich afzet tegen de ‘geldverkwisting in Europa’ en bij herhaling heeft gezegd dat de PVV ‘geen cent subsidie’ ontvangt. CDA Europarlementslid Ria Oomen noemt de aanvragen onrechtmatig: “Omdat Europees geld gebruikt is voor Nederlandse inzet.” Oud PVV Kamerlid Hernandez vertelt in Reporter dat de mogelijkheid om Europees geld voor onderzoek te gebruiken binnen de Haagse fractie werd besproken. “Dat is alleen in een zeer besloten fractiecommissie besproken, de commissie Buitenland, waar ik zelf ook bij zat. Daar is geopperd om te bekijken of de fractie uit Europa dit onderzoek zou kunnen financieren“, aldus Hernandez. Tweede aanvraag niet gehonoreerd In maart dit jaar dient de Europese PVV- fractie opnieuw een subsidieverzoek in. Het gaat daarbij opnieuw om een bedrag van ruim dertienduizend euro. Deze keer wordt de aanvraag door Brussel niet gehonoreerd. Op de factuur worden elf dagen research opgevoerd maar van daadwerkelijk onderzoek is volgens Europese ambtenaren geen sprake. De verrichte werkzaamheden bestonden volgens hen uit niet meer dan het vertalen van de samenvatting van een bestaand rapport; het in opdracht van partijleider Wilders gemaakte Lombard onderzoek naar de kosten van de euro. “Het is een uitgavenpost die hoort bij de Haagse fractie”, bevestigt oud PVV Kamerlid Kortenoeven. “De Europese fractie heeft daar evident niks mee te maken “, zegt hij in Reporter. “Het is een beetje voor de bühne werken, maar uiteindelijk zelf wel uit de ruif eten”, oordeelt VVD Europarlementslid Van Baalen. Declaratie ontwenningskuur Uit KRO Reporter blijkt verder dat toenmalig PVV Europarlementslid Danïel van der Stoep, die een auto-ongeluk veroorzaakte met vijf keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed, een ontwenningskuur declareerde. Hij diende vorig jaar bij het Europees Parlement een rekening in van 24.500 euro.

Brandpunt Reporter >