Rondje Nederland

Akkers en weilanden

14 nov 2013 06:00

NTR • 15 min

Een klein deel van de werkende bevolking is bezig in de landbouw, op een agrarisch bedrijf. Landbouwers moeten zich houden aan regels voor dierenwelzijn en milieu. Sanny Verhoeven maakt kennis met de melkveehouderij en de suikerbietenteelt.

Een klein deel van de werkende bevolking is bezig in de landbouw, op een agrarisch bedrijf. Dat kan een veeteelt, akkerbouw of gemengd bedrijf zijn. Op een veeteeltbedrijf worden dieren gehouden voor melk, eieren en vlees. Die dieren worden gefokt en op den duur geslacht. Het vlees van de dieren komt terecht in de winkel. Aardappels, peen, uien, champignons en komkommers komen van akkerbouwbedrijven. Landbouwers moeten zich houden aan regels voor dierenwelzijn en milieu. Sanny Verhoeven maakt kennis met de melkveehouderij en de suikerbietenteelt.

Rondje Nederland Rondje Nederland >