De Watersnoodramp

De Watersnoodramp van 1953 is de zwaarste en dodelijkste Nederlandse overstroming. In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 veroorzaakte een combinatie van stormvloed en springtij dijkdoorbraken in Zeeland, Zuid-Holland en het westen van Noord-Brabant. Het gevolg: ruim 1800 doden, honderdduizend daklozen en tienduizenden stuks verdronken vee.