Spraakmakende Zaken

Asielzoekerskinderen

2 aug 2012 21:15

IKON • 40 min

Serie over de rechten van het kind in Nederland en op St. Eustatius, Saba en Bonaire. Spraakmakende zaken staat deze zomer in het teken van de rechten van het kind, zoals die in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties zijn vastgelegd. Paul Rosenmöller neemt de rechten van kinderen in 'Europees' Nederland en de drie eilanden van 'Caribisch' Nederland onder de loep: St. Eustatius, Saba en Bonaire.

De derde aflevering van de serie over kinderrechten gaat over het lot van vreemdelingenkinderen in Nederland. De opvang in asielzoekerscentra (AZC’s) voldoet voor een periode van enkele maanden. Deze leefsituatie is echter voor de vorming van een kind van peuter tot puber ongeschikt. Door de permanente onzekerheid van hun ouders over de toekomst en de vele verhuizingen van AZC naar AZC lopen veel kinderen van asielzoekers trauma’s op die te vergelijken zijn met oorlogstrauma’s. In Spraakmakende Zaken de vraag: hoe kan het beter?

Spraakmakende Zaken >