Spraakmakende Zaken

Afl. 5: Onderwijs en ontwikkeling op Saba

16 aug 2012 21:15

IKON • 40 min

Het kleine eiland Saba is misschien wel het mooiste plekje van ons koninkrijk. Maar of het ook een paradijs is om in op te groeien?

Op het kleine eiland Saba wonen maar 1800 mensen. Er is één lagere school en één middelbare school. Leerlingen met leerproblemen of juist bollebozen, ze zijn allemaal aangewezen op één type onderwijs. Er zijn weinig goede leerkrachten te vinden en vooral het middelbaar onderwijs is volgens de inspectie zwaar onder de maat. Voor jongeren is er op het eiland weinig te doen. En je horizon verbreden buiten het eiland is lang niet voor iedereen weggelegd. Saba is misschien wel het mooiste plekje van ons koninkrijk. Maar of het ook een paradijs is om in op te groeien? Serie over de rechten van het kind in Nederland en op St. Eustatius, Saba en Bonaire. Spraakmakende zaken staat deze zomer in het teken van de rechten van het kind, zoals die in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties zijn vastgelegd. Paul Rosenmöller neemt de rechten van kinderen in 'Europees' Nederland en de drie eilanden van 'Caribisch' Nederland onder de loep: St. Eustatius, Saba en Bonaire.

Spraakmakende Zaken >