VPRO Tegenlicht

Mensen van nu

7 okt 2013 21:05

VPRO • 50 min

De crisiskinderen van de vroege jaren '80 zijn nu rond de 30 jaar. Regisseur Tomas Kaan maakt een momentopname van deze generatie en kijkt hoe de crisis hun leven beïnvloedt.

2013 is het jaar waarin het aantal werklozen voor het eerst weer dat van de vroege jaren '80 evenaart. De crisiskinderen die toen geboren zijn, zijn nu rond de 30 jaar. Regisseur Tomas Kaan maakt een momentopname van deze generatie en kijkt hoe de crisis hun leven beïnvloedt. Over een generatie die volwassen wordt in de onzekerheid van een crisis, oude waarden herontdekt maar nieuwe vormen vindt voor leven, werken en dromen. Generatie Flux, Flex, Y of ZZP: de labels verschillen, maar steeds wordt er gesproken over een generatie die het, voor het eerst sinds de oorlog, niet beter zal krijgen dan hun ouders. Maar wat houdt 'beter' dan in? Kunnen we anders over deze generatie praten dan in termen van inkomen en werkloosheidscijfers? Hoe ervaren zij deze crisis en hoe vormt die hen in een leeftijdsfase die in het teken staat van carrière maken, een gezin stichten en over de toekomst nadenken? In de stad vinden we de voorhoede van deze generatie, die zich steeds meer lijkt te richten op manieren van leven die voorheen met het platteland werden geassocieerd. Daar waar eerder geld of bezit een grote rol speelden, lijken nu rust, echte ervaringen en oorspronkelijke verhalen hoger in het vaandel te staan. Hoewel deze ontwikkeling romantische trekjes kent, is deze generatie wel degelijk op de toekomst gericht. Daarbij doen onvermijdelijk ook gedachten over hoe de ideale wereld eruit kan zien opgeld en durven mensen weer over utopieën te dromen.

VPRO-Tegenlicht-Eerlijke-onderneming-fabriek-6 VPRO Tegenlicht >