The Collapse

Essentiële bestaansmiddelen zijn schaars geworden. Acht groepen mensen in verschillende situaties moeten zien te overleven in deze angstaanjagende wereld, waarin blijkt wat de grenzen zijn van de moderne samenleving en wat er gebeurt als die ten onder gaat.