Tijd voor MAX

Dementia-App

3 feb 2015 17:40

MAX • 1 uur en 2 min

De 'Dementia-App' is ontwikkeld om het leven van alle betrokkenen kwalitatief dragelijke te maken. Dokter Ted, de Poëzieweek en Rick de Leeuw is te gast.

In Nederland wordt 70 procent van de mensen met dementie in eerste instantie verzorgd door mantelzorgers. Dit is een grote zorg. Om de thuiswonende mensen met dementie en de directe omgeving te ontzorgen, is de Dementia-App ontwikkeld. Het doel van de app is om het leven van alle betrokkenen kwalitatief iets dragelijker te maken. De app biedt tevens een platform voor iedereen die met denetie te maken heeft. Harm en Pieter Hasenaar zijn de bedenkers van de app en zijn te gast. Jaarlijks krijgen 20.000 mensen de diagnose dementie en krijgt 1 op de 10 mensen boven de 65 jaar de ziekte van Alzheimer. Hoe belangrijk is een vroege diagnose? We praten hierover met dokter Ted. Van 29 januari tot en met 4 februari 2015 is het de Poëzieweek. Het thema van dit jaar is 'Met zingen is de liefde begonnen'. En dat poëzie en gedichten schrijven populair is, bewijst Lars van der Werf.

Tijd voor MAX >