Tijd voor MAX

Vrouwen in de oorlog

3 mrt 2014 17:35

MAX • 50 min

De verhalen van Magdalena Moons en Kenau Simonsdochter Hasselaer, helden van De Tachtigjarige Oorlog, zijn vastgelegd in een boek. En Boudewijn de Groot is te gast.

Behalve moedige mannen kent iedere oorloog ook vrouwen die opvallen door hun moedige optreden. De Tachtigjarige Oorlog was een gruwelijke harde oorlog, ook voor vrouwen. Tijdens deze oorlog speelden Magdalena Moons en Kenau Simonsdochter Hasselaer zo hun eigen heldenrol. Els Kloek schreef een boek over deze twee vrouwen die beiden op eigen wijze zich verzetten tegen de vijand om hun volk te helpen. Met MAX Ombudsman bespreken we weer een bijzondere zaak. En we nemen de actualiteiten met u door.

Tijd voor MAX >