Tijd voor MAX

Wereld Parkinson Dag

8 apr 2009 17:35

MAX • 50 min

Men is steeds eerder in staat om de symptomen van de ziekte van Parkinson in een vroeg stadium te herkennen. Maar er is nog steeds extra aandacht voor de ziekte nodig. En Derk Bolt is te gast.

De voorspellingen zijn dat het aantal mensen met de Ziekte van Parkinson sneller groeit dan voorheen. Op 11 april 2009 is het Wereld Parkinson Dag. Op deze dag vraagt de Parkinson Vereniging aandacht voor deze, nog steeds, ongeneeslijke ziekte. Verder alles over de eerste asperges, het ontstaan, het kweken en .. ze eten! Vice-president van het Brabants Asperge Genootschap Léon Ribben bereidt een hemelsgerecht. Te gast is Derk Bolt. Inmiddels maakt hij al weer elf jaar het programma 'Spoorloos'. Op maandag 13 april 2009 start weer een nieuw serie 'Spoorloos' met bijzonder zoektochten en herenigingen.

Tijd voor MAX >