Tijd voor MAX

De Top

18 mrt 2014 17:35

MAX • 50 min

Monique Koemans had een vooruitziende blik en schreef een boek over de aankomende Nucleaire Top in Den Haag. Dokter Ted over zorg en de gemeente en Jetta Klijnsma is te gast.

Op 24 en 25 maart 2014 zijn alle ogen van de wereld gericht op Nederland. In Den Haag vindt dan de Nucleaire Top 2014 plaats. Maar liefst 58 wereldleiders, 5000 delegatie leden en 3000 journalisten strijken neer in ons land. Historicus, criminoloog en schrijver Monique Koemans schreef een boek over deze top. Veel van de zorg die binnen de AWBZ geregeld is gaat naar de gemeenten toe. Hoe dit precies in zijn werk gaat en wat dit voor consequenties heeft voor onder andere de huisarts, bespreken we met dokter Ted.

Tijd voor MAX >