Filmdienst der NSB, Valkenburg 1942

27 dec 2010 13:47

VPRO • 11 min

Beelden van de eerste Reichsschule van de Duitsers in bezet Nederland bij Valkenburg. Men toont muzieklessen, sport, biologieles, koorzang en militaire instructie. Tijdens de zomervakantie moeten de jongens als 'jaarlijkse zomeroefening' in Duitsland op het land gaan werken. ANNOTATIES: Commentaar: Nederlands tijdcodes in veld beschrijving zijn van film BESCHRIJVING: 00.00 Titel : Uit het leven van de Reichsschule 00.11 Beeld : Panorama van het landschap rond Valkenburg in Zuid-Limburg 00.30 Gebouw van de in 1942 als eerste Reichsschule in bezet Nederland geopende Duitse onderwijsinstelling (noot 1) 00.34 Muziekkapel van de leerlingen speelt bij het hijsen van van de hakenkruisvlag. close-up's van de in Hitler Jugend uniform geklede jongens 00.56 Beeldenreeks van door de jongens gevolgde theorielessen o.a. aardrijkskunde, biologie, sterrenkunde en natuurkunde 01.32 Beeldenreeks practijkles in natuurkunde in de open lucht. Jongens maken huiswerk, interieur bibliotheek 01.59 Beeldenreeks oplaten modelzweefvliegtuig, gemaakt tijdens zelfstudie 02.16 Beelden van sportbeoefening w.o. handgranaat werpen, turnen, atletiek, boksen en zwemmen 03.41 Zangkoor repeteert tijdens les kunstzinnige opvoeding 04.04 Beelden van jongens die koeien melken, jongvee voeren, brandhout zagen en kloven en het hooi binnenhalen en 's avonds bij het kampvuur De Zilvervloot zingen 05.42 Beelden van in smederij en houtzagerij werkende jongens. Beelden van mars, die de jongens met muziekkorps voorop door het landschap maken 06.38 Panorama van landschap. Beeldenreeks van zgn. jaarlijkse zomeroefening buiten Limburg tijdens schoolvakantie, waarbij in een meer gezwommen wordt 07.25 Beeldenreeks van verspringen, salto's maken, ruitergevechten, zweefmolen en worstelen op gemaaide akker. Verder van het piepers jassen en het op houtvuren bereiden van de maaltijd, die vervolgens uitgedeeld en genuttigd wordt 08.18 Jongens verzameld op plein voor dorpskerk. Jongen schrijft brief naar huis op mededelingenkast van Hitler Jugend. Een para-militaire oefening w.o. verkenning, besluipen en overval 10.00 Reeks dubbelbeelden van voorafgaande scenes eindigend in SS-vlag en close-up's van tweetal jongens 10.51 EINDE Noot 1: In de loop van de volgende jaren tijdens de bezetting kwamen er ook in andere plaatsen in Nederland deze Reichsschule. O.a. in Hengelo (Ov.), waar kinderen van Rijksduitsers en Volksduitsers Duits onderwijs genoten en o.a. gekleed waren in het uniform van de Hitler Jugend en van de Bund Deutscher Maedel

Beelden van de eerste Reichsschule van de Duitsers in bezet Nederland bij Valkenburg. Men toont muzieklessen, sport, biologieles, koorzang en militaire instructie. Tijdens de zomervakantie moeten de jongens als 'jaarlijkse zomeroefening' in Duitsland op het land gaan werken. ANNOTATIES: Commentaar: Nederlands tijdcodes in veld beschrijving zijn van film BESCHRIJVING: 00.00 Titel : Uit het leven van de Reichsschule 00.11 Beeld : Panorama van het landschap rond Valkenburg in Zuid-Limburg 00.30 Gebouw van de in 1942 als eerste Reichsschule in bezet Nederland geopende Duitse onderwijsinstelling (noot 1) 00.34 Muziekkapel van de leerlingen speelt bij het hijsen van van de hakenkruisvlag. close-up's van de in Hitler Jugend uniform geklede jongens 00.56 Beeldenreeks van door de jongens gevolgde theorielessen o.a. aardrijkskunde, biologie, sterrenkunde en natuurkunde 01.32 Beeldenreeks practijkles in natuurkunde in de open lucht. Jongens maken huiswerk, interieur bibliotheek 01.59 Beeldenreeks oplaten modelzweefvliegtuig, gemaakt tijdens zelfstudie 02.16 Beelden van sportbeoefening w.o. handgranaat werpen, turnen, atletiek, boksen en zwemmen 03.41 Zangkoor repeteert tijdens les kunstzinnige opvoeding 04.04 Beelden van jongens die koeien melken, jongvee voeren, brandhout zagen en kloven en het hooi binnenhalen en 's avonds bij het kampvuur De Zilvervloot zingen 05.42 Beelden van in smederij en houtzagerij werkende jongens. Beelden van mars, die de jongens met muziekkorps voorop door het landschap maken 06.38 Panorama van landschap. Beeldenreeks van zgn. jaarlijkse zomeroefening buiten Limburg tijdens schoolvakantie, waarbij in een meer gezwommen wordt 07.25 Beeldenreeks van verspringen, salto's maken, ruitergevechten, zweefmolen en worstelen op gemaaide akker. Verder van het piepers jassen en het op houtvuren bereiden van de maaltijd, die vervolgens uitgedeeld en genuttigd wordt 08.18 Jongens verzameld op plein voor dorpskerk. Jongen schrijft brief naar huis op mededelingenkast van Hitler Jugend. Een para-militaire oefening w.o. verkenning, besluipen en overval 10.00 Reeks dubbelbeelden van voorafgaande scenes eindigend in SS-vlag en close-up's van tweetal jongens 10.51 EINDE Noot 1: In de loop van de volgende jaren tijdens de bezetting kwamen er ook in andere plaatsen in Nederland deze Reichsschule. O.a. in Hengelo (Ov.), waar kinderen van Rijksduitsers en Volksduitsers Duits onderwijs genoten en o.a. gekleed waren in het uniform van de Hitler Jugend en van de Bund Deutscher Maedel