Uitgepreekt

Margje Fikse gaat op zoek naar het verhaal van dominees die hun toga aan de wilgen hebben gehangen.