ZvK Kerkdienst (TV)

Uitzending Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Zwolle-Zuid

27 mrt 2011 11:00

ZvK • 60 min

Veel mensen geloven wel in het bestaan van (een) God, maar doen daar verder niet zoveel mee.

'Veel mensen geloven wel in het bestaan van (een) God, maar doen daar verder niet zoveel mee', vertelt ds. Henk Messelink van de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) in Zwolle-Zuid. Messelink laat in een dienst vanuit de Koningskerk zien dat God dichterbij is dan je denkt. 'De keuze van het thema komt voort uit een onderzoek dat leden van onze Koningskerk uitgevoerd hebben onder inwoners van Zwolle-Zuid', zegt Messelink. 'Door middel van gesprekken hebben zij geprobeerd zicht te krijgen op het beeld dat Zwollenaren hebben van een kerk in het algemeen, maar ook specifiek van de Koningskerk. Verder onderzochten zij hoe de inwoners van Zwolle-Zuid aankijken tegen de Bijbel, het geloof en welk toekomstbeeld ze hebben. Uit de enquête blijkt dat ongeveer de helft van de mensen die niet bij een kerk zijn aangesloten wél in het bestaan van (een) God gelooft. En veel mensen geloven in een leven na dit leven. Alleen is de voorstelling hiervan voor de meesten tamelijk vaag. Er blijkt dat veel mensen die wel in het bestaan van God geloven, daar in de praktijk vrij weinig mee doen. God staat in hun beleving ver van hen af. Hij is er wel maar heeft weinig van doen met hun leven van elke dag. De vraag is of God in werkelijkheid niet dichterbij is dan de mensen denken'. Messelink laat zien dat Paulus lang geleden op diezelfde vraag is ingegaan toen hij de stad Athene bezocht. Hij hield daar midden op het marktplein een toespraak waarin hij laat zien dat de God van hemel en aard dichtbij is, bereikbaar voor iedereen. Dit staat in het Bijbelboek Handelingen, hoofdstuk 17. Het muziekduo Touched begeleidt de samenzang in de dienst. Door een unieke combinatie van orgel- en pianospel van Meint Kisteman en Sybren Runhaar willen zij bijdragen aan de lofprijzing en aanbidding van God. De gemeente zingt uit het Gereformeerd Kerkboek (GK), uit de Opwekkingsbundel (Opw.) en uit de E&R bundel (E&R). Liturgie: Welkom, zingen Ik hef mijn ogen (E&R 64). Zegengroet. Zingen Machtig God (Gezang 165 GK). Gebed. Bijbellezing Handelingen 17: 16 -31. Zingen Psalm 138 (GK). Verkondiging. Zingen Houd mij dicht bij U (Opw. 616). Leefregels Nieuwe Testament. Zingen Abba Vader (Opw. 136). Gebed. Collecte/Sololied Al wat ik ben (Opw. 697). Samenzang Er is een dag (Opw. 585). Zegen.

Kerkdienst vanuit... ZvK Kerkdienst (TV) >