ZvK Kerkdienst (TV)

Uitzending van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Rotterdam-Oost

17 apr 2011 11:00

ZvK • 59 min

Op zoek naar God. 'De kerken mogen dan leeglopen vandaag, het geloof in een God of in een hogere macht, leeft sterker dan ooit'.

Op zoek naar God. 'De kerken mogen dan leeglopen vandaag, het geloof in een God of in een hogere macht, leeft sterker dan ooit', stelt ds. Mark van Leeuwen van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Rotterdam-Oost. 'Veel mensen zijn op zoek naar God in hun leven. En ook bekende Nederlanders doen openhartig aan die zoektocht mee. Hoe komt dat? En hoe kun je in contact komen met die God als die bestaat?' We hebben in de gemeente de afgelopen jaren veel mensen mogen begeleiden in hun zoektocht naar God', vertelt Van Leeuwen. 'Niet alleen mensen van buiten de kerk, ook de eigen jongeren komen dan in beeld. In de interviews die we tijdens de kerkdienst tonen, willen we daarvan iets laten zien.' Ds. Mark van Leeuwen zoekt een antwoord in de woorden van Psalm 63 van David. Woorden van een man die in God geloofde, maar die ook weet wat het is om God kwijt te zijn. De muzikale medewerking aan de dienst is gevarieerd. De liederen worden afwisselend begeleid door orgel, een muziekteam, hoorn, cornet en met medewerking van het Ichthuskoor. Daarnaast zal een groepje van acht jongeren nog een lied zingen. Liederen worden gezongen uit het Gereformeerd Kerkboek (GK), het Liedboek voor de Kerken (LB), de Opwekkingsbundel (Opw) en Psalmen voor Nu. Liturgie: Welkom, zingen 'God, die was en is en komt' (GK121). Zegengroet. Zingen Breng dank aan de Eeuwige (Opw 331). Zingen Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet (LB 358). Gebed. Bijbellezing: Psalm 63. Zingen Psalm 77:1,2 (GK). Verkondiging. Jongerenkoor And can it be. Zingen Psalmen voor Nu 121. Leefregels Nieuwe Testament. Zingen Halleluja, eeuwig dank en ere (GK 108). Gebed. Collecte. Zingen Zingt en speelt voor de Heer van ganser harte (GK 19). Zegen.

Kerkdienst vanuit... ZvK Kerkdienst (TV) >