ZvK Kerkdienst (TV)

Uitzending vanuit Evangeliecentrum Kom en zie in Schinnen

26 jun 2011 11:00

ZvK • 59 min

'Iedereen heeft een mening, zoveel mensen zoveel meningen. Als er zoveel meningen zijn dan zijn er ook minstens zoveel vragen', zegt Bart Havenaar, sinds een half jaar voorganger van de Kom en Zie Gemeente in Schinnen.

'Iedereen heeft een mening, zoveel mensen zoveel meningen. Maar als er zoveel meningen zijn dan zijn er ook minstens zoveel vragen', zegt Bart Havenaar, sinds een half jaar voorganger van de Kom en Zie Gemeente in Schinnen. 'Wat is nou het antwoord, welke mening is nou de juiste?' Havenaar gaat hier verder op in. 'Zeker als het gaat om de grote vragen in ons leven, vragen we ons af wie er nu gelijk heeft', zegt Havenaar. 'Wat is de zin van het bestaan, is er meer dan dat wij kunnen waarnemen of zien? Is er leven na de dood? Zulke grote vragen hebben een groot antwoord nodig.' Evangeliecentrum Kom en Zie is een dynamische kerk, die volop in beweging is. De gemeente wil de leden toerusten en trainen om als christen in de wereld te staan. Zo kan het bevrijdende evangelie van Jezus Christus uitgedragen en zichtbaar worden. De samenkomst wordt gehouden in de open lucht op de binnenplaats van een grote Limburgse boerderij in Schinnen, waar de gemeente elke zondag samenkomt. De Praiseband van de gemeente begeleidt de samenzang o.l.v. Rein Reurich. Er wordt gezongen uit de bundel Opwekking (Opw.). Liturgie: Themalied: Land van 1000 meningen. Welkom en gebed. Zingen: Iedereen zoekt liefde (Opw. 680). Zingen: Jezus onze Schepper God (Opw.649). Bijdrage Royal Rangers. Zingen: Adonai (Opw. 669). Zingen: Ik zie de grote Koning (Opw. 681). Getuigenis Kim den Hollander. Bijbellezing: Mattheüs 16 vers 13-17. Verkondiging Land van 1000 meningen. Zingen: Hij is hier (Opw. 679). Kinderlied: Jezus is te gek. Gebed. Zegen.

Kerkdienst vanuit... ZvK Kerkdienst (TV) >