ZvK Kerkdienst (TV)

Uitzending Volle Evangelie Gemeente Het Zout der Aarde in Rotterdam

29 aug 2010 11:00

ZvK • 61 min

Thema: Dat is zonde. Voorganger Pastor Stanley Dissels gaat in op vragen rondom zonde, zondebesef en hoe kom je van de zonde af. Hij gebruikt daarbij het bijbelgedeelte uit Romeinen 6 als uitgangspunt.

Thema: Dat is zonde. Voorganger Pastor Stanley Dissels gaat in op vragen rondom zonde, zondebesef en hoe kom je van de zonde af. Hij gebruikt daarbij het bijbelgedeelte uit Romeinen 6 als uitgangspunt. Samenzang onder leiding van David Dissels ondersteunt het thema. 'Zonde kan de betekenis van verspilling hebben', vertelt Pastor Dissels. Je laat de kraan tijdenlang open staan, terwijl het niet nodig is. Zonde van al dat water! Je laat een duur porseleinen kopje op de grond stuk vallen. Zonde van dat kopje!, roept iemand dan. Of een mooie aanbieding gaat aan je neus voorbij. Ach, d'as nou toch ook zonde. Zonde: een gemiste kans.' Wanneer je maar vaag bekend bent met de Bijbel en de kerk dan vind je 'zonde' misschien wel een wat ouderwets woord, iets van vroeger, wat lachwekkend en bekrompen. Misschien ook wel kwetsend en veroordelend. Een dreigend woord met een negatieve, donkere uitstraling. Bij zonde denken veel mensen ook aan het eten van de verboden vrucht, aan Adam en Eva in het paradijs. Voor kerkmensen betekent zonde vaak: het overtreden van Gods regels. Maar we zijn dan toch nog niet bij de kern. Dissels legt uit dat de kern van de zonde niet is dat wij verkeerde dingen doen, maar volgens Paulus heeft zonde met Gód te maken. De Praiseband zingt samen met de gemeente onder andere Ik schaam mij niet, Alleen een God als U, Say So, Freedom, Ik Geloof en Praise Him.

Kerkdienst vanuit... ZvK Kerkdienst (TV) >