De Monitor

Ziek door mijn werk

5 feb 2014 21:30

NCRV • 30 min

De vraag in deze uitzending is: waar kunnen mensen terecht die ziek zijn geworden door hun werk? Het antwoord is onthutsend eenvoudig: vrijwel nergens.

De vraag in deze uitzending is: waar kunnen mensen terecht die ziek zijn geworden door hun werk? Het antwoord is onthutsend eenvoudig: vrijwel nergens. Bedrijfsartsen laten hun patiënten vaak in de steek, de controle van de arbeidsinspectie is gebrekkig en het Nederlandse Centrum voor Beroepsziekten is niet ingesteld op hulpverlening aan individuele werknemers. Opvallend is dat er in ons land geen goed en volledig beeld is van het aantal mensen dat ziek wordt door het werk.

De Monitor >