Up

Michael Apted maakte om de zeven jaar momentopnames van een groep Britse kinderen met verschillende achtergrond. Aanvankelijk stelde de 7 Up-film de vraag of het toekomstperspectief van de deelnemers werd bepaald door de klasse waarin ze werden geboren. Daarna bleef Apted de kinderen decennia lang volgen en zag hij hen opgroeien en ouder worden. Met het filmen maakte hij tegelijkertijd een momentopname van de Britse maatschappij en gaf hij een beeld van familie, politiek, godsdienst en geestelijke gezondheid.