Kassa

Van Rijn wil inspraak in de zorg geven

19 dec 2015 19:05

VARA • 28 min

In 2015 werd de zorg in Nederland rigoureus veranderd. De AWBZ is overgaan in de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMo), Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (WLZ). Wij volgden een heel jaar lang vijf mensen die te maken hadden met deze grote veranderingen. Hoe is het ze vergaan de afgelopen twaalf maanden?  

Bekijk de hele aflevering >