MAX Maakt Mogelijk

Vergeten ouderen in Indonesie

28 mei 2013 20:32

MAX • 29 min

De Indische Nederlanders hebben geen plaats gekregen in de Indonesische maatschappij. Ze leven als katholieken tussen overwegend moslims. Ze spreken Nederlands, hebben een Nederlandse naam maar hebben geen recht op een uitkering en zorg. Ze wonen verspreid door Surabaya en andere delen van Java. De groep wordt steeds kleiner. MAX Maakt Mogelijk vindt het belangrijk de geschiedenis en huudige positie van deze Nederlanders onder de aandacht te blijven brengen.

max maakt mogelijk Bekijk de hele aflevering >