Versailles

I am the State

Wo 19 dec 09:22

NTR • 54 min

Lodewijk wil de rebellerende massa intomen door te controleren of alle adellijke titels rechtmatig zijn verkregen. Ondertussen kan hij de escapades van zijn homoseksuele broer niet langer verdragen.

Lodewijk wil de rebellerende massa intomen door middels zijn Grande Enquête te controleren of alle adellijke titels wel rechtmatig zijn verkregen. Zijn eerste slachtoffer is Montcourt, maar het hele hof voelt zich bedreigd. Lodewijk kan de escapades van zijn homoseksuele broer niet langer verdragen, maar Filips bewijst tegelijkertijd ook hoe waardevol hij is op het slagveld.

Versailles Versailles >