ZvK Kerkdienst (TV)

Viering 100 jaar Baptisten in Friesland

19 jun 2011 11:00

ZvK • 59 min

Viering 100 jaar Baptisten in Friesland.

De Jesus Fanclub heeft in haar assortiment een rond-vierkantdriehoekje. Een onmogelijke combinatie! En toch is het mogelijk. Een zelfde uitroep zouden mensen over de kerk kunnen doen: vele kerken, één gemeenschap. Hoe is het mogelijk!? Ze zouden één moeten zijn, maar zijn vaak zo verdeeld. Als je dan als gast die ene kerk binnenloopt, proef je niet veel eenheid, merk je niet de warmte van een gemeenschap, dan voel je je als een vreemde eend in de bijt: je past er niet. Ds. Albrecht Boerrigter verzorgt de verkondiging in de dienst en hij vervolgt: 'Ik wil graag dat mensen het gevoel krijgen dat de eenheid tussen hen en andere gelovigen een gave is. En dat eenheid noodzakelijk is. Dat God woont in eenheid. Dat God zich openbaart in gemeenschappen, die een zijn. Dat God zich verheugt in eenheid, ook tussen gemeenten. De viering is opgenomen tijdens een bijzondere dienst waar werd stilgestaan bij het honderdjarig bestaan van de Friese Bond van Baptistengemeenten. Ds. Michiel de Nooijer bedient tijdens de viering het Heilig Avondmaal en ds. Anne de Vries zal vanuit Friesland een aantal thema's kort toelichten. Er wordt meegewerkt door Gospelkoor Mission en Martin Brand en zijn band begeleiden de liederen. Er wordt gezongen uit de bundel Opwekking en uit de bundel Liederen voor de Gemeentezang van de Unie van Baptisten Gemeenten. Liturgie: Welkom. Zingen Samen in de Naam van Jezus (Gezang 356). Zegengroet Gebed Zingen Groot is uw trouw (Gezang 391). Collecte voor bouw huizen Haïti (Wilde Ganzen project). Zingen O Heer mijn God (Gezang 341). Zingen Mijn Jezus mijn Redder (Opwekking 461). Bijbellezing: Handelingen 8 vers 26-40). Verkondiging Vele gemeenten, één missionaire gemeenschap Zingen Laat mij zijn een getuige (Gezang 484). Schriftlezing en uitleg Viering Heilig Avondmaal Zingen Al mijn zonden, al mijn zorgen (Opwekking 642). Gebed Zegen Zingen Wij reizen met elkand.

Kerkdienst vanuit... ZvK Kerkdienst (TV) >