VPRO Boeken

Bette Dam en Joke Hermsen

Zo 24 feb 11:20

VPRO • 33 min

Carolina Lo Galbo spreekt met Bette Dam over haar boek 'Op zoek naar de vijand' en met Joke Hermsen over haar essay 'Het tij keren'.

Carolina Lo Galbo spreekt met Bette Dam over haar boek 'Op zoek naar de vijand'. Het is het verslag van een zoektocht naar de gevreesde talibanleider Moellah Omar, die haar tot in de gevaarlijkste delen van Afghanistan bracht. Dam reconstrueert als eerste westerse journalist het leven van Omar en doet baanbrekende ontdekkingen over een regime waar veel aannames over bestaan, maar waar, zo blijkt, weinig concreet onderzoek naar gedaan is. Ook te gast is Joke Hermsen, ze spreekt over haar essay 'Het tij keren'. Rosa Luxemburg (1871-1919) en Hannah Arendt (1906-1975) waren politieke denkers die voor meer politieke participatie van de bevolking pleitten. Hermsen vraagt zich in haar essay af in hoeverre de inzichten van Rosa Luxemburg en Hannah Arendt ons behulpzaam kunnen zijn bij de transitie naar een meer duurzame, menselijke en solidaire samenleving.

VPRO Boeken 2019 TjitskeMussche-CarolinaLoGalbo © Roel Siebrand (1) VPRO Boeken >