VPRO Boeken

Jan Brokken en Eric de Kuyper

25 okt 2015 11:20

VPRO • 33 min

Te gast zijn Jan Brokken over zijn boek 'De Kozakkentuin', waarin hij de vriendschap tussen Alexander von Wrangel en Fjodor Michaïlovitsj Dostojevski beschrijft; en Eric de Kuyper over 'Aan zee'.

In 'De Kozakkentuin' beschrijft Jan Brokken de bijzondere vriendschap tussen Alexander von Wrangel en Fjodor Michaïlovitsj Dostojevski. De levensgeschiedenis van de familie Von Wrangel werd door Brokken eerder beschreven in zijn magistrale Baltische zielen. De nazaten van de familie attendeerden Brokken op de vriendschap tussen Alexander en Dostojevski. Er bleek een verzameling documenten, memoires en brieven bewaard te zijn gebleven. Brokken verdiepte zich in dit rijke archief en schreef een boek over deze vriendschap, die bijna een kwart eeuw heeft geduurd. Met grote verbeeldingskracht reconstrueert Brokken de wereld waarin beide jongemannen leefden, werkten en beminden, met verve schetst hij de turbulente gebeurtenissen in het Rusland van de tweede helft van de negentiende eeuw. Ook te gast is Eric de Kuyper over zijn boek 'Aan zee'. Met dat boek begon de cyclus die Eric de Kuyper aan zijn kinderjaren wijdde. De wereld van zijn jeugdjaren roept hij in herinnering als een ode aan de Sehnsucht. In deze herinneringen aan lange zomervakanties in het naoorlogse Oostende volgt De Kuyper een uitgebreide, kinderrijke Brusselse familie in haar dagelijkse doen en laten. Gezien vanuit de blik van een kleine jongen die als oudste van de jongste 'kinders', als lieveling en postillon d'amour van de ouderen, maar ook als de volwassene die eigen deskundigheid in spel met zand en water moet overlaten aan 'het vergeten'. Een ontwapenend beeld van een strandwereld die voorgoed verdwenen is.

header jvk en clg2 VPRO Boeken >