Vrijheid, gelijkheid en broederschap

Broederschap

21 mei 2014 00:05

VARA • 54 min

Het dominante mensbeeld is dat van de calculerende burger die rationeel zijn eigenbelang nastreeft. Maar klopt dat beeld waar we in onze economie van uit gaan wel?

Het dominante mensbeeld is dat van de calculerende burger die rationeel zijn eigenbelang nastreeft. Maar klopt dat beeld waar we in onze economie van uit gaan wel? Wat is er nodig voor een groter saamhorigheidsgevoel in ons land en botst dat niet met hoe we over vrijheid en gelijkheid denken?

Vrijheid, gelijkheid en broederschap Vrijheid, gelijkheid en broederschap >