Vroege Vogels TV

Oost-Twente

Vr 12 apr 19:40

BNNVARA • 42 min

Het eeuwenoude coulisselandschap van de Oost-Twentse stuwwallen dreigt te verdwijnen. Wij laten zien waarom dat niet mag gebeuren.

Het eeuwenoude coulisselandschap van de Oost-Twentse stuwwallen dreigt te verdwijnen. We laten zien waarom dat niet mag gebeuren. We zien kamsalamanders, buizerds en mogen eindelijk mibo zeggen nu we de middelste bonte specht hebben gezien. Het landschap van de Oost-Twentse stuwwal is eeuwenoud, en dat kun je zien. Spechten en boomklevers voelen zich thuis op de glooiende heuvels met hoge bomen, houtwallen en akkertjes. De oude poelen zitten vol met kamsalamanders en even verderop vormen voorjaarsbloemen een groen tapijt in de natte bossen. Vanuit de lucht worden we voortdurend in de gaten gehouden door een buizerd.

kluut met pullen 5b0324b856899 large Vroege Vogels TV >