Vroeger & Zo

De Beeldenstorm - 1566

25 nov 2009 10:45

• 15 min

De Beeldenstorm - 1566. Tijd van ontdekkers en hervormers, 1566. Er is onrust in de Nederlanden. Er zijn spanningen over het geloof, veel mensen zijn werkloos en veel hebben er honger. Dan komt het plotseling tot een grote razernij tegen de kerken en kloosters.

Vroeger en zo Vroeger & Zo >