Het Klokhuis

Overleggen zonder pottenkijkers in de Treveszaal

Wo 22 jan 00:00

NTR • 4 min

Sosha neemt een kijkje in de Treveszaal en minister-president Mark Rutte vertelt dat de ministers en staatssecretarissen daar in het geheim overleggen, zodat iedereen vrijuit kan praten.

Wauw. Dit is de statige Treveszaal. Al in gebruik sinds 1697. Hier vindt elke week een heel belangrijk overleg plaats, namelijk de ministerraad. Hier komen alle ministers en staatssecretarissen bij elkaar onder leiding van de minister-president, hij zit hier, daar ligt zijn voorzittershamertje, om het regeringsbeleid te bespreken. Daar mag verder niemand bij zijn zodat alle ministers vrijuit kunnen spreken. Je kunt je voorstellen dat ze het hier ook niet altijd met elkaar eens zijn, dus hier wordt zonder pottenkijkers soms flink gediscussieerd. Is het echt zo dat dat voor niemand van buiten die ministerraad toegankelijk is? Ja, we proberen het echt onderling te houden. Want je zit met heel veel mensen aan tafel. In dit geval ook nog eens uit vier verschillende politieke partijen. Dus die zijn het heel vaak nog niet eens als we naar binnen lopen. Dan ga je praten, die vindt dit, die vindt zus, en probeer je bij elkaar te brengen en dan kom je tot een besluit. Wil je dat goed laten lopen, dan moet je het in het geheim doen. Want als bekend is dat Piet dit vond en Mieke vond dat, dan moet je dat weer gaan uitleggen, dan wordt het nog ingewikkelder. Dus daarom proberen we dat even zo te houden. En dan komt er iets uit waarvan iedereen snapt: dat is een bij elkaar brengen van al die ideeën. Niemand heeft volledig zijn zin gekregen. Maar dat moet je echt zo doen. Dus eigenlijk zegt u: iedereen moet vrijuit kunnen spreken? Dat is een hele goede samenvatting, klopt. Iedereen moet vrijuit kunnen spreken. Dat kan je alleen als je het zonder camera's doet en deuren dicht houdt. Nou, de ministerraad is afgelopen, de ministers lopen naar buiten. En nu is het aan de minister-president Mark Rutte om tijdens de wekelijkse persconferentie te vertellen wat er nou precies is afgesproken. Iedere vrijdag verzamelt de parlementaire pers zich voor die persconferentie. Dat gebeurt in perscentrum Nieuwspoort, dat vlakbij de Tweede Kamer ligt. De premier moet het beleid van de regering daar uitleggen. Verder moet hij uitleg geven aan iedere journalist die daar vragen over heeft. De persconferentie wordt opgenomen. Vaak zien we fragmenten van die persconferentie terug op de tv. Het is als het ware de afsluiting van de parlementaire week. Ik wens u allen een goed weekend. Goed weekend. Wat zou u zelf nou beschrijven als de kern van uw werk? Proberen al die verschillende opvattingen bij elkaar te brengen. Dat je tot besluiten komt. En er staat heel mooi in de wet: Ik moet de eenheid van het regeringsbeleid bevorderen. Dus ik moet ervoor zorgen dat het kabinet het eens wordt over alle besluiten. Dus mogen is bijvoorbeeld ministerraad. Nou, dan zit ik nu al te kijken: wat zijn de moeilijke dingen morgen? Je belt eens met deze, je vraagt eens aan een van je mensen hier wat speelt daar. Waar zou de oplossing kunnen liggen. Dat is mijn belangrijkste taak, dat knopen worden doorgehakt. Maar de belangrijkste vraag is natuurlijk: Doet de minister-president het goed of maakt hij er een potje van? Nou, het mooie daarvan is dat we dat zelf kunnen beslissen, want iedere vier jaar vinden er verkiezingen plaats waarbij we zelf aan kunnen geven of het wel of niet goed genoeg is. Nou, ik ga er vandoor. Maar voordat ik ga, zet ik stiekem dit klokhuisje hier neer. Zodat de premier en al zijn opvolgers bij elke beslissing die ze maken even goed denken aan de kinderen van Nederland.

klokhuis 2018 Het Klokhuis >