ZvK Kerkdienst (TV)

Wat je bid, ben je zelf!!

20 jan 2008 11:00

ZvK • 25 min

Samenkomst vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk de Menorahgemeente in Zaandam. Voorganger ds. Paul den Hertog spreekt over het thema Wat je bid, ben je zelf!!

Samenkomst vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk de Menorahgemeente in Zaandam. Voorganger ds. Paul den Hertog spreekt over het thema Wat je bid, ben je zelf!! Aanleiding vormt de Nationale Gebedsweek die deze week in heel Nederland wordt gehouden. Aan de dienst wordt meegewerkt door de muziekgroep o.l.v. Jorim den Hertog en Piet IJskes, organist. Liturgie: Samenzang Psalm 149. Welkom en groet. Samenzang Opwekking 585. Gebed. Samenzang Opwekking 224. Samenzang Opwekking 226. Kinderkring Er is nu. Schriftlezing Lucas 18 vers 9-14 door Ellie Rietschoten. Samenzang Liedboek 463. Collecte voor Opvangcentrum MES Hillbrow, Johannesburg. Woordverkondiging Wat je bidt ben je zelf. Samenzang Opwekking 642. Dankgebed. Samenzang Evangelische Liedbundel 357. Zegen. Er wordt gezongen uit het Liedboek voor de Kerken (LvdK) en de Opwekkingsbundel (Opw.) en de Evangelische Liedbundel (EL).

Kerkdienst vanuit... ZvK Kerkdienst (TV) >