Brandpunt Reporter

Wetsvoorstel is omstreden

15 mei 2013 06:39

KRO

Wetsvoorstel is omstreden Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) werkt al jarenlang aan de zogenoemde ?Wet zeggenschap lichaamsmateriaal? (Wzl). De conceptversie van de wet die Reporter in handen heeft, is vorig jaar door VWS naar verschillende organisaties gestuurd voor een reactie. Zij kregen het concept wetsvoorstel zelf en de bijbehorende memorie van toelichting. Het wetsvoorstel dat KRO Reporter in handen heeft, is de meest recente concept versie en dateert van de zomer van 2011. De reacties van de organisaties hebben niet tot wijzigingen geleid. Minister Schippers zou de Tweede Kamer dit jaar een wetsvoorstel ?Wet zeggenschap lichaamsmateriaal? sturen maar besloot dat na de val van het kabinet voorlopig niet te doen. VWS laat op vragen van KRO Reporter weten dat het aan nieuw kabinet is wat ?ze met de wet wil?. Het concept wetsvoorstel is omstreden. Niet alleen omdat het de mogelijkheid biedt voor gebruik van opgeslagen DNA in strafzaken. Het wetsvoorstel wil ook paal en perk stellen aan de huidige manier waarop met name academische ziekenhuizen aan hun lichaamsmateriaal komen. Die hanteren namelijk de zogenoemde ?geen bezwaar? ? regeling. Die houdt in dat mensen die kiezen voor een academisch ziekenhuis daarmee automatisch akkoord gaan met het bewaren van eventueel weg genomen weefsel voor onderzoek. De patiënt dient zelf expliciet bezwaar te maken wanneer hij dat niet wilt. Uit eerder onderzoek door het Rathenau Instituut is duidelijk geworden dat de meeste patiënten dat niet weten. Aan de andere kant bleek een meerderheid er geen moeite mee te hebben dat hun weefsel voor onderzoek wordt gebruikt. Het wetsvoorstel schrijft voor dat ziekenhuizen patiënten expliciet om toestemming moeten vragen alvorens zij hun weefsel mogen bewaren. Onderzoekers zijn tegen. Zij vrezen extra administratieve kosten en stellen dat het ziekenhuisbezoek zich niet leent voor een gesprek over eventueel gebruik van lichaamsmateriaal. Mensen, zo is de redenering, hebben tijdens zo?n bezoek wel wat anders aan hun hoofd. Sector regelt het zelf wel Ziekenhuizen doen al jaren wetenschappelijk onderzoek met het weefsel van patiënten. Dat wordt na een behandeling bewaard. Voor diagnostiek maar dus ook voor medisch wetenschappelijk onderzoek. U moet denken aan stukjes bot of biopten (stukjes tumor) van kankerpatiënten. Punt van discussie tussen het ministerie van Volksgezondheid en de medische sector is of een wetsvoorstel eigenlijk wel nodig is. Medische onderzoekers hebben zich verenigd in de FEDERA. Die heeft samen met de patiëntenorganisaties een richtlijn opgesteld over hoe ziekenhuizen en onderzoekers dienen om te gaan met lichaamsmateriaal en de daaruit verkregen onderzoeksresultaten. De richtlijn heet de Code Goed Gebruik. Volgens de voorzitter van de FEDERA, professor Looijenga, voldoet de Code en is aanvullende regelgeving door het ministerie niet nodig. Een mening die, zo bleek tijdens de research voor deze uitzending, door veel Nederlandse onderzoekers wordt gedeeld. Lees hier het concept wetsvoorstel en de bijbehorende memorie van toelichting.

Wetsvoorstel is omstreden Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) werkt al jarenlang aan de zogenoemde ?Wet zeggenschap lichaamsmateriaal? (Wzl). De conceptversie van de wet die Reporter in handen heeft, is vorig jaar door VWS naar verschillende organisaties gestuurd voor een reactie. Zij kregen het concept wetsvoorstel zelf en de bijbehorende memorie van toelichting. Het wetsvoorstel dat KRO Reporter in handen heeft, is de meest recente concept versie en dateert van de zomer van 2011. De reacties van de organisaties hebben niet tot wijzigingen geleid. Minister Schippers zou de Tweede Kamer dit jaar een wetsvoorstel ?Wet zeggenschap lichaamsmateriaal? sturen maar besloot dat na de val van het kabinet voorlopig niet te doen. VWS laat op vragen van KRO Reporter weten dat het aan nieuw kabinet is wat ?ze met de wet wil?. Het concept wetsvoorstel is omstreden. Niet alleen omdat het de mogelijkheid biedt voor gebruik van opgeslagen DNA in strafzaken. Het wetsvoorstel wil ook paal en perk stellen aan de huidige manier waarop met name academische ziekenhuizen aan hun lichaamsmateriaal komen. Die hanteren namelijk de zogenoemde ?geen bezwaar? ? regeling. Die houdt in dat mensen die kiezen voor een academisch ziekenhuis daarmee automatisch akkoord gaan met het bewaren van eventueel weg genomen weefsel voor onderzoek. De patiënt dient zelf expliciet bezwaar te maken wanneer hij dat niet wilt. Uit eerder onderzoek door het Rathenau Instituut is duidelijk geworden dat de meeste patiënten dat niet weten. Aan de andere kant bleek een meerderheid er geen moeite mee te hebben dat hun weefsel voor onderzoek wordt gebruikt. Het wetsvoorstel schrijft voor dat ziekenhuizen patiënten expliciet om toestemming moeten vragen alvorens zij hun weefsel mogen bewaren. Onderzoekers zijn tegen. Zij vrezen extra administratieve kosten en stellen dat het ziekenhuisbezoek zich niet leent voor een gesprek over eventueel gebruik van lichaamsmateriaal. Mensen, zo is de redenering, hebben tijdens zo?n bezoek wel wat anders aan hun hoofd. Sector regelt het zelf wel Ziekenhuizen doen al jaren wetenschappelijk onderzoek met het weefsel van patiënten. Dat wordt na een behandeling bewaard. Voor diagnostiek maar dus ook voor medisch wetenschappelijk onderzoek. U moet denken aan stukjes bot of biopten (stukjes tumor) van kankerpatiënten. Punt van discussie tussen het ministerie van Volksgezondheid en de medische sector is of een wetsvoorstel eigenlijk wel nodig is. Medische onderzoekers hebben zich verenigd in de FEDERA. Die heeft samen met de patiëntenorganisaties een richtlijn opgesteld over hoe ziekenhuizen en onderzoekers dienen om te gaan met lichaamsmateriaal en de daaruit verkregen onderzoeksresultaten. De richtlijn heet de Code Goed Gebruik. Volgens de voorzitter van de FEDERA, professor Looijenga, voldoet de Code en is aanvullende regelgeving door het ministerie niet nodig. Een mening die, zo bleek tijdens de research voor deze uitzending, door veel Nederlandse onderzoekers wordt gedeeld. Lees hier het concept wetsvoorstel en de bijbehorende memorie van toelichting.

Brandpunt Reporter >