ZvK Kerkdienst (TV)

Wie is toch die Jezus?

25 jul 2010 11:00

ZvK • 60 min

Kerkdienst vanuit de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt vanuit de Koepelkerk in Arnhem. Voorganger is ds. Jan de Han. Thema: Wie is toch die Jezus?

Kerkdienst vanuit de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt vanuit de Koepelkerk in Arnhem. Voorganger is ds. Jan de Han. Thema: Wie is toch die Jezus? Aan de dienst wordt meegewerkt door de band Sing it out. Wie is toch die Jezus? Tja, wat vinden mensen van Jezus? Wat zeggen ze over Hem? Wat denk jij van Hem? Moet ik daar wat van vinden dan...? Het was ooit een vraag die Jezus zelf stelde. Er kwamen antwoorden. Verschillende antwoorden. Logisch toch? Iedereen heeft er zo zijn eigen mening over en gedachten bij. Petrus geeft in de bijbel ook een antwoord en Jezus feliciteert Petrus met dat antwoord. Welk antwoord was dat dan? Daar wordt in deze dienst op ingegaan. De kerkdienst komt uit de monumentale Koepelkerk op het Jansplein in Arnhem. De kerk is in 1838 gebouwd en sinds 1961 in gebruik door de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Elke maand worden bijzondere diensten gehouden die speciaal bestemd zijn voor vrienden van gemeenteleden, die op deze wijze kennis kunnen maken met de kerk en het geloof. Ds. Jan de Haan: 'Voor deze diensten is altijd veel belangstelling, de kerk zit dan ook altijd stampvol, ik probeer dan in te gaan op vragen van onze gasten, vanmorgen staat de vraag 'Wie is toch die Jezus?' centraal'. Liturgie. Welkom. Samenzang In de hemel is de Heer. Belijdenis van afhankelijkheid en zegengroet. Samenzang Wees stil voor het aangezicht van God GK 171. Gebed. Introductiefilmpje thema. Schriftlezing Mattheus 16 vers 13-17. Verkondiging Wie is toch die Jezus? Samenzang Jezus vol liefde GK 164. Geloofsbelijdenis. Gebed door Gerrieke Wijma. Collecte t.b.v. kansarme jongeren in Zuid Afrika. Samenzang Nog voordat je bestond Opw. 599. Samenzang Glorie aan God Opw. 354. Zegen. Er wordt gezongen uit het Gereformeerd Kerkboek (GK) en de Opwekkingsbundel (Opw.).

Kerkdienst vanuit... ZvK Kerkdienst (TV) >