Wilhelmina, een leven voor de troon

Intrigerende inkijk in het leven van een zwaar beproefde, lastige én idealistische vorstin.