ZEMBLA

De slag om de erfenis

11 nov 2015 20:25

VARA • 36 min

Wie een testament wil laten maken moet wilsbekwaam zijn, weten wat hij doet. Voor sommigen is dat moeilijk. Zembla onderzoekt: wie beschermt de wilsonbekwamen?

Herman verblijft, vanwege een verstandelijke beperking, z'n leven lang in een zorginstelling. Na z'n overlijden worden zijn nabestaanden onaangenaam verrast. Herman (67) blijkt een testament te hebben opgesteld waarin vastligt dat hij al zijn bezittingen nalaat aan een stichting voor goede doelen. Herman was, zo stelt de familie, wilsonbekwaam. Dat betekent dat hij zijn besluiten niet kon overzien. Dus kan hij dit, volgens de nabestaanden, nooit bedacht, laat staan, geregeld hebben. Wie een testament wil laten maken moet wilsbekwaam zijn, weten wat hij doet. Voor sommigen is dat moeilijk. Zo telt ons land 142.000 verstandelijk beperkten en 260 duizend dementerenden. Kwetsbare mensen. En omdat Nederland in fors tempo vergrijst, neemt hun aantal snel toe. Wie beschermt de wilsonbekwamen?

donald trump zembla ZEMBLA >