Zoek de verschillen

Zuid-Afrika

30 nov 2011 14:20

Joodse Omroep • 50 min

De orthodoxe Youval Kuipers bezoekt het Lemba-volk in Thohoyandou, Zuid-Afrika.

De orthodoxe Youval Kuipers bezoekt het Lemba-volk in Thohoyandou, Zuid-Afrika. De vertegenwoordigers van de Lemba's beschouwen zichzelf als een van de zogenaamde "lost tribes", en proberen sinds een aantal jaren de weg naar hun Joodse wortels terug te vinden. Dat wordt bemoeilijkt door het feit dat ze onder invloed van de Christelijke missionarissen lang geleden tot dat geloof zijn bekeerd, hun eigen Afrikaanse tradities hebben en er geen Joodse infrastructuur beschikbaar is. Accepteert Youval zijn gastgezin als Joden? Vijf Joodse jongeren worden, zonder vooraf te weten waar ze belanden, naar vijf verschillende bijzondere en exotische Joodse gemeenschappen gestuurd. Te denken valt aan Israël en Amerika. Ter plaatse zullen zij meedraaien in een gezin met heel andere culturele en religieuze gewoontes dan zij in Nederland gewend zijn. Ze moeten zich daarbij aanpassen aan de lokale levensstijl. Dat dit niet altijd even gemakkelijk is, is hier te volgen.

De orthodoxe Lital Biton draait een weekje mee in de liberale Joodse gemeenschap in Paramaribo. Zoek de verschillen >