ZvK Kerkdienst (Radio en TV)

Reik elkaar de hand (1)

15 mei 2014 14:25

• ZvK • 25 min

Een terugblik op de Nationale Synode van 2013. Met de voorzitter van de Nationale Synode wordt terug- en vooruitgekeken hoe kerk en christenen in de toekomst elkaar kunnen herkennen en samen op kunnen trekken.

Een terugblik op de Nationale Synode van 2013. Deze synode was een vervolg op de synode van december 2010. Alle kerkgenootschappen en geloofsgemeenschappen die op een of andere manier hun wortels hebben in de Reformatie waren aanwezig. Verschillende sprekers hebben een bijdrage geleverd aan de grote bijeenkomsten in de Grote Kerk in Dordrecht. Met ds. Gerrit de Fijter uit Kampen, voorzitter van de Nationale Synode, wordt terug- en vooruitgekeken hoe kerk en christenen in de toekomst elkaar kunnen herkennen en samen op kunnen trekken.

ZvK Kerkdienst (Radio en TV) >