ZvK DagTV 2012

Afschaffing Slavernij 150 jaar later

4 jul 2013 16:10

ZvK • 50 min

Op maandag 1 juli 2013 is op verschillende plekken in Nederland, de Nederlandse Antillen en Suriname de afschaffing van de slavernij herdacht. Een impressie van deze viering.

Op maandag 1 juli 2013 is op verschillende plekken in Nederland, de Nederlandse Antillen en Suriname de afschaffing van de slavernij herdacht. Op deze dag is het 150 jaar geleden dat Nederland als laatste land ter wereld hiertoe overging. In een speciale viering in de Koningskerk in Amsterdam is de herdenking afgesloten. In het afgelopen jaar zijn de Raad van Kerken in Nederland en de Evangelische Broedergemeente samen opgetrokken en hebben zij op verschillende podia het thema 'slavernij' aan de orde gesteld. Met een landelijke viering in de Koningskerk in Amsterdam zijn de activiteiten van het jubileumjaar afgesloten. Ds. Rhoinde Meinals - Doth uit Amsterdam leidde de dienst. Vanuit de Raad van Kerken ging voorzitter drs. Henk van Hout voor bij het kyrie en de gebeden. Het Marantha Mannenkoor, het koor Colours of God uit Amsterdam en het Blazerskoor van de Evangelische Broedergemeente in Zeist verleenden hun medewerking. De dienst werd afgesloten met het aanreiken van het plukken van brood uit elkaars krentenbollen ('pingpingborro'). Een impressie van deze viering in de Koningskerk en gesprekken over het slavernij-verleden.

In december 2010 werd in Dordrecht de Nationale Synode gehouden. Met een aantal deelnemers wordt teruggekeken en vooruit gekeken, wat is de boodschap van de protestantse kerken aan de samenleving? ZvK DagTV 2012 >